Comencen les encunyacions monetàries visigòtiques a les seques permanents de Barcelona, Girona i Tarragona

573

Comencen les encunyacions monetàries visigòtiques a les seques permanents de Barcelona, Girona i Tarragona, que no es deturaran fins a la fi del regne visigot (573-586).