Comunitat premostratenca a Bellpuig de les Avellanes

1163

Els premostratencs funden una comunitat a Bellpuig de les Avellanes.