Conferència de Stresa entre França, Anglaterra i Itàlia (10-14 d’abril)

10 d’abril de 1935

Conferència de Stresa entre França, Anglaterra i Itàlia (10-14 d’abril), on es denuncia la violació alemanya de les clàusules del tractat de Versalles.