Conquesta de la plaça de Madna Mayrqa

31 de desembre de 1229

Conquesta de la plaça de Madna Mayrqa.