Consagració de l’església de Perpinyà

1025

Consagració de l’església parroquial de Perpinyà.