Consagració de l’església de Santa Maria de Vilabertran

1100

Consagració de l’església de Santa Maria de Vilabertran.