Consagració de Sant Martí del Canigó

1009

Consagració de Sant Martí del Canigó.