Conspiració a Tortosa a càrrec del líder Pere

506

El líder Pere és fet presoner pel rei visigot Alaric II i executat a Saragossa.