Constitució a Barcelona del Banc de la Petita i Mitjana Empresa

1978

Es constitueix a Barcelona el Banc de la Petita i Mitjana Empresa.