Constituida l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques

1876

Es constitueix l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, la primera d’aquest caire a l’Estat, a Montgat (Barcelona).