Construcció d’unes drassanes a Tortosa

945

Construcció d’unes drassanes a Tortosa.