Corts de Lleida. Ruptura del clergat, la noblesa i el patriciat català amb Joan II

1460

Corts de Lleida. Ruptura del clergat, la noblesa i el patriciat català amb Joan II. La diputació i el consell del Principat s’atribueixen funcions de sobirania política.