Creació de l’editorial Lletres Valencianes

1945

Apareix a València l’editorial Lletres Valencianes.