Creació del Consell de Forces Democràtiques de Catalunya

Novembre de 1958

L’MSC, l’FNC, l’ERC, l’ACR i la UDC (Unió Democràtica de Catalunya) creen el Consell de Forces Democràtiques de Catalunya (Comitè Claudi Ametlla).