Creació del primer mamífer clònic, l’ovella Dolly

23 de febrer de 1997

Un equip de científics britànics aconsegueix crear amb èxit el primer mamífer clònic, l’ovella Dolly.