Creació dels Estudis Universitaris catalans

16 d’octubre de 1904

Es creen els Estudis Universitaris catalans.