Creació a València de la companyia del Centenar de la Ploma

3 de juny de 1365

Creació a València de la companyia del Centenar de la Ploma.