Crisi borsària i de les companyies ferroviàries i crisi econòmica general

1866

Crisi borsària i de les companyies ferroviàries. Crisi econòmica general.