Declarades nul·les les clàusules sòl

7 d’abril de 2016

Un jutjat de Madrid declara nul·les les anomenades clàusules sòl de les hipoteques de 40 bancs. Aquestes clàusules es van incloure en moltes hi poteques durant la bombolla immobiliària, i obli- gaven els clients a pagar un mínim d’interessos encara que l’interès pactat fos inferior. El jutge considera que les clàusules sòl no complien els requisits de transparència. Al juny del 2013 el Tribunal Suprem ja va donar la raó a clients del BBVA, que va haver de retirar aquesta clàusula de les seves 425.000 hipoteques a tots els clients de manera automàtica. Tanmateix, els bancs anun- cien que recorreran la sentència.