Decretada la intervenció de la indústria de sabates a Elda

Octubre de 1938

El Govern Civil decreta la intervenció de la indústria de sabates a Elda; aquesta mesura s’estendrà a tota la província.