Demolició de les muralles de Perpinyà

16 de maig de 1904

S’inicia la demolició de les muralles de Perpinyà.