Destronat el xa de Pèrsia

1925

A Pèrsia és destronat el xa.