Ègica associa al tron el seu fill Vítiza

700

Ègica associa al tron el seu fill Vítiza, el qual comença a regnar dos anys més tard.