El bisbe de Barcelona acudeix a l’autoritat imperial per fer prevaler la seva autoritat

874

El bisbe de Barcelona, el franc Frodoí, acudeix a l’autoritat imperial per fer prevaler la seva autoritat davant la resistència del clergat visigòtic.