El comte de Barcelona cobra paries de Lleida

1046

El comte de Barcelona cobra paries de Lleida.