El Japó ocupa Manxúria

19 de setembre de 1931

El Japó ocupa Manxúria.