El NSDAP és declarat l’únic partit polític legal a Alemanya

14 de juliol de 1933

El NSDAP (Partit Obrer Nacionalsocialista Alemany) és declarat l’únic partit polític legal a Alemanya.