El papa Gregori IX autoritza la constitució de l'ordre mercedària

1235

El papa Gregori IX autoritza els mercedaris a constituir-se en orde religiós.