El Parlament català torna a aprovar la Llei de Contractes de Conreu

12 de juny de 1934

El Parlament català torna a aprovar la Llei de Contractes de Conreu, que serà anul·lada altre cop.