El recaptadors de delmes a Mallorca provoquen aldarulls (març-abril)

Març de 1808

Aldarulls contra els recaptadors de delmes a Mallorca (març-abril).