El sindicat polonès Solidarno´s´c és declarat il·legal

8 d’octubre de 1982

El sindicat polonès Solidarno´s´c és declarat il·legal.