El sínode de Besalú intenta deposar l’arquebisbe Guifré

1077

El sínode de Besalú intenta deposar l’arquebisbe Guifré, fill del comte de Cerdanya.