Els almoràvits prenen Sevilla

1091

Els almoràvits prenen Sevilla.