Els àrabs fabriquen paper a Bagdad

793

Els àrabs fabriquen paper a Bagdad, servint-se dels coneixements d’uns xinesos captius.