Els Marci Semproni milloren el mercat de la Vila Joiosa

176

Els Marci Semproni, pare i fill, restauren i milloren el macellum (mercat) de la ciutat romana de la Vila Joiosa (176-200).