Els nous càrrecs de la Diputació recauen en alguns opositors de la política d’Olivares

22 de juliol de 1638

Els nous càrrecs de la Diputació recauen en alguns opositors de la política d’Olivares: Pau Claris i Jaume Ferran, diputat i oïdor eclesiàstics, i Francesc de Tamarit, diputat militar.