Els representants dels Consells Provincials de Castelló, València i Alacant es reuneixen per tractar el tema estatutari

21 de març de 1937

Els representants dels Consells Provincials de Castelló, València i Alacant es reuneixen per tractar el tema estatutari.