Enric de Pisa utilitza per primer cop, en un text estranger, la paraula “Catalunya”

1115

Enric de Pisa escriu el Liber Maiolichinus, utilitzant per primer cop, en un text estranger, la paraula “Catalunya”.