Epidèmia de Pesta Negra: “mortaldat dels infants”

1362

Epidèmia de Pesta Negra: “mortaldat dels infants”.