Es crea la Junta de Monuments Nacionals del País Valencià

21 de març de 1937

Creació de la Junta de Monuments Nacionals del País Valencià.