Es dissol la Junta de Defensa de Madrid

23 d’abril de 1937

Dissolució de la Junta de Defensa de Madrid.