Es funda el Partit Sindicalista

7 d’abril de 1934

Fundació del Partit Sindicalista, provinent de la Federació Sindicalista Llibertària, dirigida per Ángel Pestaña.