Es porta al Tribunal de Garanties Constitucionals la Llei de Contractes de Conreu

4 de maig de 1934

El govern de la República, pressionat per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), duu la Llei de Contractes de Conreu al Tribunal de Garanties Constitucionals.