Es promulga el decret de la Nova Planta de l’Audiència del Principat

16 de gener de 1716

Es promulga el decret de la Nova Planta de l’Audiència del Principat.