Es publica Defensor Pacis, de Marsili de Pàdua i Jean de Jandun

1324

Es publica Defensor Pacis, de Marsili de Pàdua i Jean de Jandun.