Es publica el primer setmanari literari català, "Lo Gay Saber"

1868

Es publica "Lo Gay Saber", dirigit per Francesc Pelagi Briz, primer setmanari literari català.