Es publica el Roman de la rose

1236

Es publica el Roman de la rose, poema d’amor cortès de Guillaume de Lorris.