Es retiren les tropes del comte d’Armanyac

Abril de 1390

Es retiren les tropes del comte d’Armanyac.