Establiment de les comissions mixtes de treball en les que la CNT es nega a participar

1919

S’estableixen les comissions mixtes de treball. La CNT es nega a participar-hi. Se celebra un congrés de la Confederació Patronal Espanyola a Barcelona. S’hi decideix el locaut o acomiadament general de novembre a Catalunya.