Executat a Barcelona Pere Joan Sala, cabdill dels remences

28 de març de 1485

És executat a Barcelona Pere Joan Sala, cabdill dels remences.